Referat 2021

Referat af generalforsamling 2021 12 maj kl. 19.00 i Gislev

1. Valg af dirigent – Tommy Hovgaard Nielsen blev valgt.
2. Valg af referent og stemmetællere – Karen Haugaard Nielsen og Ruth Hessel Madsen blev valgt.
3. Formandens beretning
Formanden havde forinden trukket sig og mødte ikke op. Deltagerne blev alle enige om, at grundet coronavirus, så havde foreningen ingen aktiviteter haft i 2020. Alle deltagere ønskede, at foreningen skulle fortsætte og arbejde for koncerter og aktiviteter for medlemmerne i 2021.
4. Fremlæggelse af foreningens regnskab
Grundet sygdom måtte foreningens kasserer, Ole Rolf Lassen, melde afbud. Han havde dog inden generalforsamlingen fremsendt regnskab til Micael Castor Andersen, som han fremsendte til de tilmeldte inden generalforsamlingen. Regnskabet per 8/5 viste en kassebeholdning på blot 1464,80 kr. Det skyldes at der i 2020 ikke var blevet opkrævet kontingenter – og ej heller i 2021.
Regnskab
Indtægter:
Kontingenter (Hannah R, Greg H) 400,00 kr

Udgifter:
Formandshonorar 2019 2500,00 kr
Bankgebyr 2019 500,00 kr
GF 2020 600,00 kr
Bankgebyr 2020 (+netbank) 600,00 kr
Hjemmeside 2021 650,00 kr
I alt
4850,00 kr

Resultat i perioden negativ balance 4450,00 kr

Balance:

Beholdning 31.12.2019 5914,80 kr
Udgifter 4850,00 kr
Indtægter 400,00 kr

Beholdning per 8.5.2021 1464,80 kr.

5. Valg af bestyrelsen og suppleanter

Micael Castor Andersen – formand
Anne Rye – kasserer
Hanna Gully Ragnarsdottir – bestyrelsesmedlem
Ruth Hessel Madsen – suppleant
Karen Haugaard Nielsen - suppleant