Generalforsamling


Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved 26. april 2019 kl. 14 - 16
hvor vi afholder den helt afgørende ekstraordinære
generalforsamling. Sted følger 🌸

Vi ser frem til dit ivrige engagement i foreningens fremtid
- læs mere i referatet.

Varm hilsen
Kirsia Indkaldelse til generalforsamling 21 januar 2020 kl 14.30

i GuldGruben, Wilsonsgade 17A, 5800 Nyborg (lige ved DSB stationen så den er meget nem at komme til med offentlige transportmidler).
 
Af hensyn til forplejning tilmelding senest fredag d. 17. januar
 
Vi starter med lidt varmt til ganen...smil, festlig kage og alm. hygge ved ankomst
Derpå generalforsamling og
derefter hyggeligt fælles aftensmåltid.
 
På generalforamlingen skal vi bl.a. vælge helt ny bestyrelse
da både Ole og Kirsia nu har siddet de to år de senest blev valgt for, og ingen af dem stiller op til genvalg.
 
Dagsorden:

Valg af dirigent

Valg af referent og stemmetællere

Formandens beretning

Fremlæggelse af foreningens regnskab

Valg af bestyrelsen og 2 suppleanter

Indkomne forslag

Eventuelt

 

Udbygget dagsorden følger!

 


Referat af generalforsamling 13 januar 2019

Ryslinge Forsamlingshus kl. 15.00
Deltagere -  Tommy Hovgaard Nielsen, Karen Haugaard Nielsen, Micael Castor, Ole Rolf Lassen, Kirsia Isabella, Hanna Gully Ragnarsdottir, Ruth Hessel Madsen, Ketil Amtrup og Greg Harrison.

1. Som dirigent blev valgt Tommy Hovgaard Nielsen

2. Micael Castor blev valgt som referent – stemmetællere blev Ruth Hessel Madsen og Greg Harrison.

3. Formandens beretning – Micael Castor læste sin formandsberetning op, som dagen før var blevet rundsendt til alle medlemmer. Heri gennemgik han aktiviteter fra foreningens opstart i 2006 til dato, pga. han stopper som formand – og har været foreningsformand lige fra starten. Generalforsamlingen godkendte beretningen og gav nogen gaver til den afgående formand.

4. Fremlæggelse af foreningens regnskab – Ole Rolf Lassen fremlagde regnskabet, som blev godkendt uden anmærkninger.

5. Et indkommet forslag fra Kirsia Isabella om, at antal bestyrelsesmedlemmer skulle være 3 stk. samt suppleant blev godkendt. Derefter gik generalforsamlingen over til, af praktiske grunde, at vælge den nye bestyrelse.Sammensætningen af bestyrelsen er nu – Kirsia Isabella, som ny formand, hun ønsker fremover, at benævnes som forkvinde, Ole Rolf Lassen, vedbliver at være kasserer, Ketil Amtrup bliver sekretær og som suppleant fortsætter Greg Harrison.

6. Evt. – her blev kort drøftet mulighed for et nyt navn til foreningen.
 


Generalforsamling – Songwriters Corner – søndag den 3.12.17
Referat:
Til stede: Micael, Ole, Charlotte, Anne, Ruth, Kirsia, Karen og Tommy
Bestyrelsen består før generalforsamlingen af: Rick, Micael, Kirsia, Ole og Tommy.

Suppleanter: Greg og Ruth.

Ad 1 Ruth blev valgt som dirigent.

Ad 2 Tommy blev referent.

Ad 3 Micael fremlagde formandens beretning. Den bliver senere sendt ud.

Ad 4 Ole fremlagde regnskab. Alt meget fint. 25.000 kr. fra Faaborg-Midtfyn Kommune hører til 2018-regnskabet. Af de 25.000 kr. er udbetalt Micaels procent i 2017.

Ad 5 Der blev foretaget valg til bestyrelsen således, at bestyrelsen nu består af: Micael, Ole, Kirsia, Charlotte og Rick. Suppleanter: Ruth og Greg.

Micael, Kirsia og Ole blev valgt for 2 år ad gangen – og øvrige for 1 år.

Ad 6 Det blev vedtaget at specificere vedtægterne mht. valg til bestyrelsen således:
”Bestyrelsen består af minimum fem medlemmer og to suppleanter. 3 vælges for to år ad gangen og øvrige for et år ad gangen.”

Ad 6 Forslag til vedtægtsændringer. Følgende blev vedtaget:
Ad 6a Foreningen har hjemsted på Fyn
Ad 6b Generalforsamling afholdes senest 31.1. i efterfølgende kalenderår og indkaldes med mindst 3 ugers varsel.

Ad 6c Formanden og kassereren tegner foreningen.


Formandens beretning 2017

Det er i år lykkedes os, at få skabt stor opmærksomhed omkring vores forening. 
Koncertkonceptet De Grønne Oaser medførte i år i alt 6 koncerter i Faaborg-Midtfyn Kommune - herunder skabte især koncerten i Bøgegrotten v. Ringe medieopmærksomhed.
Øvrige steder for koncerterne var – Bøjden Cottage – Husmandsstedet v. Årslev – Syrenfestivalen v. X-Huset i Vester-Hæsinge – Avernakø v. Gittes Geder - Korinth Kro.
Faaborg-Midtfyn Kommune bevilgede 15.000 kr. – og Faberske Fond 10.000 kr.
Det er en stor anerkendelse af foreningens arbejde.
Yderligere blev foreningen indstillet til ”Bland-dig-Prisen” af Fyns Stiftstidende, så tusindvis af læsere blev opmærksomme på foreningen og dens medlemmer.
Efterfølgende har Faaborg-Midtfyn Kommune bevilget 25.000 kr. til De Grønne Oaser 2018 – og det forpligter til, at lave i omegnen af ca. 10 koncerter – især hvis vi også får yderligere støtte udefra.

Kirsebærfestivalen i Kerteminde havde vi flere medlemmer, som optrådte til i år.
Vejret blev desværre en udfordring om søndagen, hvor koncerter måtte aflyses pga. regnvejret.
Flere medlemmer havde også gode oplevelser undervejs til deres koncerter fredag-lørdag.
Vi arbejder på, at festivalen kan blive endnu bedre, at optræde til for vores medlemmer i det nye år.
Medlemsmæssigt har vi fået 5 nye medlemmer i år – og vi er nu oppe på, at være 23 i alt.


Referat af Generalforsamling den 6.12.15 hos Karen og Tommy i Gislev
 
Ad 1 Micael var dirigent.
 
Ad 2 Tommy skriver referat
 
Ad 3 Micael gennemgik formandens beretning. Der har i årets løb været nogle gode spillesteder for medlemmerne. Bl.a. Fjordens Dag og Kirsebærfestival i Kerteminde. 
På kirsebærfestivalen var der en del problemer med lydanlæggene. Ingen havde tilsyn med dem. Foreningen søger fremtidigt at løse problemet, fx ved at få egen scene! 
 
Micael har taget kontakt til Heartland – festival på Egeskov og til Ryslingehallerne. 
 
Beretningen godkendt.
 
Ad 4 Fremlæggelse af regnskab. Micael fremlagde for kasserer Thorbjørn Joensen. 
Regnskabet godkendt med flg. kommentar: 6.000 kr. fra DJBFA til Spil Dansk  arrangement til forudgående udgift.
 
Ad 5 Valg af bestyrelse. Genvalg, således at bestyrelsen nu består af: Micael Castor, Thorbjørn Joensen, Kirsia Isabella, Ole Rolf Lassen og Rick Kingo. Suppleanter: Greg Harrison, Ruth Hessel.
 
Ad 6 Foreningen skal arbejde på at få nye og unge medlemmer. 
 
Der er mulighed for at spille på Kammerateriet i Svendborg. Micael tager kontakt. 
 
Kontingent er 200 kr. kommende år.
 
Tommy Hovgård Nielsen

Medlemmerne inviteres hermed til generalforsamling søndag d. 6 december kl. 13.00 2015.
Stedet er hos Karen og Tommy på Holmevænget 15 i Gislev
 
Byen Gislev ligger ca. 6 km. fra Ørbæk og ca. 6 km. fra Kværndrup.
Der går 920-busser fra Nyborg og Faaborg, som holder i Gislev – og også kører via  Kværndrup.
Der er tog til og fra Kværndrup – hvis det kniber med den videre transport med bussen af tidsmæssige årsager, så kontakt mig derom.
Der er også fine parkeringsforhold for biler v. adressen.
 
Kl. ca. 15 får vi kaffe/te med bagværk til - og med afrundende kommentarer under evt.
 
Derefter er I også velkomme til at blive siddende og deltage i det efterfølgende DJBFA Klubben-arrangement, som er gratis for gæster i dagens anledning.
 
Arrangementet starter kl. 16.00 med foredrag om Tommy Hovgård Nielsen og Micael Castor´s spændende rejse til Kiev i Ukraine – og vores koncerter på Actor´s House, samt besøget på Skandinavisk Gymnasium med Tommy´s foredrag om hans H.C.Andersen-sange.
 
Derefter er der åben dialog med evaluering om DJBFA Klubben – og hvor vi giver hinanden gode tips mht. promotion af sig selv via sociale medier m.m.
.
Dejlig hjemmelavet mad fra kl. ca. 18.00 med vin, øl, vand – og bagefter afrunding ca. 20.00
 
Tilmelding senest 30 november til Micael Castor på info@castor-visions.dk
 
Bedste hilsener,
Micael

Songwriters Corner havde generalforsamling lørdag d. 30 november 2014 kl. 12-15 i Borgerforeningen i Svendborg.

Medlemmerne hyggede sig til en god buffet og der var en fin dialog til generalforsamlingen.