SongWriters Corner
Velkommen > Generalforsamling

Generalforsamling


Referat af generalforsamling i Songwriters Corner 8/1 2017 

Til stede var Greg, Ole Rolf, Micael, Rick, Kirsia, Tommy og Birthe   

1 Valg af dirigent. Her valgtes Kirsia 

2 Valg af referent og stemmetæller. Her valgtes Birthe 

3 Formandens beretning 
 Micael orienterede om Kirsebærfestivalen, hvor flere af vores       medlemmer deltog. 
Derudover om hans arbejde med, at få medlemmer på til arrangementer under Heartlandfestivalen, samt andre steder og Spil Dansk. Herunder kom vi også ind på vigtigheden af god markedsføring for foreningen, samt ikke mindst opbakning og engagement fra alle. 

4 Fremlæggelse af regnskab. Regnskab godkendt 

5 Valg af bestyrelse og suppleanter. Nuværende fortsætter 

6 Sangskriverfestival. Tommy fremlagde gode idéer. Der blev diskuteret  forskellige muligheder ang dette, - det mundede ud i enighed om en Gislevfestival fredag 16/6 2017 kl 16-23. Tommy er selvskreven     medlem af bestyrelsen, når der arbejdes med Gislevfestival. (Lokal-     rødderne måske lave mad. Lokalrådet) 

7 Evt …I eftermiddagens forløb blev der stor enighed om at få foreningen på FaceBook, for at få foreningen profileret mere. Her må vi alle være aktive.  
Medlemmerne inviteres hermed til generalforsamling søndag d. 8 januar kl. 14.00 2017.
Stedet er hos Karen og Tommy på Holmevænget 15 i Gislev
 
Byen Gislev ligger ca. 6 km. fra Ørbæk og ca. 6 km. fra Kværndrup.
Der går 920-busser fra Nyborg og Faaborg, som holder i Gislev – og også kører via  Kværndrup.
Der er tog til og fra Kværndrup – hvis det kniber med den videre transport med bussen af tidsmæssige årsager, så kontakt mig derom.
Der er også fine parkeringsforhold for biler v. adressen.

Referat af Generalforsamling den 6.12.15 hos Karen og Tommy i Gislev

Ad 1 Micael var dirigent.

Ad 2 Tommy skriver referat

Ad 3 Micael gennemgik formandens beretning. Der har i årets løb været nogle gode spillesteder for medlemmerne. Bl.a. Fjordens Dag og Kirsebærfestival i Kerteminde. 
På kirsebærfestivalen var der en del problemer med lydanlæggene. Ingen havde tilsyn med dem. Foreningen søger fremtidigt at løse problemet, fx ved at få egen scene! 

Micael har taget kontakt til Heartland – festival på Egeskov og til Ryslingehallerne. 

Beretningen godkendt.

Ad 4 Fremlæggelse af regnskab. Micael fremlagde for kasserer Thorbjørn Joensen. 
Regnskabet godkendt med flg. kommentar: 6.000 kr. fra DJBFA til Spil Dansk  arrangement til forudgående udgift.

Ad 5 Valg af bestyrelse. Genvalg, således at bestyrelsen nu består af: Micael Castor, Thorbjørn Joensen, Kirsia Isabella, Ole Rolf Lassen og Rick Kingo. Suppleanter: Greg Harrison, Ruth Hessel.

Ad 6 Foreningen skal arbejde på at få nye og unge medlemmer. 

Der er mulighed for at spille på Kammerateriet i Svendborg. Micael tager kontakt. 

Kontingent er 200 kr. kommende år.

Tommy Hovgård Nielsen

Medlemmerne inviteres hermed til generalforsamling søndag d. 6 december kl. 13.00 2015.
Stedet er hos Karen og Tommy på Holmevænget 15 i Gislev
 
Byen Gislev ligger ca. 6 km. fra Ørbæk og ca. 6 km. fra Kværndrup.
Der går 920-busser fra Nyborg og Faaborg, som holder i Gislev – og også kører via  Kværndrup.
Der er tog til og fra Kværndrup – hvis det kniber med den videre transport med bussen af tidsmæssige årsager, så kontakt mig derom.
Der er også fine parkeringsforhold for biler v. adressen.
 
Kl. ca. 15 får vi kaffe/te med bagværk til - og med afrundende kommentarer under evt.
 
Derefter er I også velkomme til at blive siddende og deltage i det efterfølgende DJBFA Klubben-arrangement, som er gratis for gæster i dagens anledning.
 
Arrangementet starter kl. 16.00 med foredrag om Tommy Hovgård Nielsen og Micael Castor´s spændende rejse til Kiev i Ukraine – og vores koncerter på Actor´s House, samt besøget på Skandinavisk Gymnasium med Tommy´s foredrag om hans H.C.Andersen-sange.
 
Derefter er der åben dialog med evaluering om DJBFA Klubben – og hvor vi giver hinanden gode tips mht. promotion af sig selv via sociale medier m.m.
.
Dejlig hjemmelavet mad fra kl. ca. 18.00 med vin, øl, vand – og bagefter afrunding ca. 20.00
 
Tilmelding senest 30 november til Micael Castor på info@castor-visions.dk
 
Bedste hilsener,
Micael

Songwriters Corner havde generalforsamling lørdag d. 30 november 2014 kl. 12-15 i Borgerforeningen i Svendborg.
Medlemmerne hyggede sig til en god buffet og der var en fin dialog til generalforsamlingen.